Facebook Instagram

Shipping

FRIIS Kaffe & Te
V/Christina Friis
Jægergårdsgade 84
8000 Aarhus C
Denmark
Tlf.: 86171635
CVR. NR: 28 44 16 65
mail: salg@friiskaffeogte.dk

Definitioner:

Aftalens parter

"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til friiskaffeogte.dk afgiver et en bestilling på køb og levering af en eller flere varer.

friiskaffeogte.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer. det anvendes også om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:

På friiskaffeogte.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til friiskaffeogte.dk via salg@friiskaffeogte.dk

Priser:

Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusiv moms.

Bestilling:

Der tages forbehold for fejl i priser mv. Købers bestilling af varer fra friiskaffeogte.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til friiskaffeogte.dk om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og friiskaffeogte.dk er først indgået, når friiskaffeogte.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysninger om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra friiskaffeogte.dk , Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, forringelse/undergang af den bestilte vare på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:

friiskaffeogte.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til friiskaffeogte.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til friiskaffeogte.dk inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

<p< friiskaffeogte.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for friiskaffeogte.dks kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og friiskaffeogte.dk. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for friiskaffeogte.dks kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. friiskaffeogte.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:

Meddeler Kunden friiskaffeogte.dk, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler friiskaffeogte.dk det modtagne beløb. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark. Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:

friiskaffeogte.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug:

Misbrug af friiskaffeogte.dk medfører politianmeldelse.

Links:

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerinformation